سرشارم از تو.


کاري به اين واژه هاي ناقص و الکن و مبهم ندارم


در دلم شفاف ترين عاشقانه ها را برايت روانه مي کنم


هرروز پشت سرت آب حيات مي ريزم که برگردي به سويم. جاودانه


هي مي گفتي نيمه ي پر ليوان را ببين


ببين حالا


سرشارم از تو


پرم


لبريزم


زندگي ام به دو بخش تقسيم شده


دنياي قبل از تو


و دنياي بعد از تو


بعد از تو ديگر من آن منِ سابق نيستم


رنگ بخشيدي


روح بخشيدي


زندگي بخشيدي.


ديگر نمي خواهم آن منِ قبل از تو باشم. 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

Jackie biadarman اطلاعات در مورد اسکيپ کيوب Bill تارخچه شرکت هاي خودرو و مشخصات خودرو Jeffrey خوب حفاظ Serialha راهنماي خريد